Välj en sida

SL FOTOPRODUKTION

Kunden var Storstockholms Lokaltrafik

Bakgrund: 2018 beslutade SL att uppdatera sin och byta ut alla illustrationer och istället övergå till bild och rörligt material.

Uppdrag: Vi har fått det pågående uppdraget att bygga en materiell bas och bildbank tillgänglig för alla trafikslag inom SL:s system. Hittills i projektet har vi arbetat för att hitta vardagliga situationer som resenärer kan känna igen sig i, med slutmål att ha ett stort material som täcker alla årstider.

  • Strategi – 40%
  • Fotografering – 60%

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se