Välj en sida

Ombyggnad Slussen

Kunden var Stockholms Trafikförvaltning

Bakgrund: Mellan 2016-2025 genomgår Slussen en renovering för att bli en bättre knytpunkt och mötesplats för Stockholm. För att detta ska vara möjligt krävs stora förändringar, vilket medför en hel del trafikstörningar under processen.

Uppdrag: I det pågående projektet har vi arbetat förebyggande med att informera resenärer om påverkan och alternativa resvägar för att underlätta i trafiksituationen och hålla attityden till förändringen positiv. Utöver detta ansvarar vi kontinuerligt med hänvisningsskyltning i takt med att projektet fortgår.

  • Strategi – 50%
  • Produktion – 50%

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se