Välj en sida

MIN STORA DAG KOMMUNIKATIONSUNDERLAG

Kunden var Min Stora Dag

Bakgrund: Min Stora Dag är en hjälporganisation som stöttar sjuka barn genom att uppfylla deras önskningar. Varje år får nära 5000 kämpande barn och unga vara med om sin Stora Dag för att få extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Uppdrag: Vår roll har varit att hjälpa till med material till arbetet kring att göra detta möjligt, som bland annat presentationsmaterial, rapportskrivningar och årsredovisningar.

  • Print – 40%
  • Digitalt – 60%

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se