Välj en sida

CITYBANAN ÖPPNINGSKAMPANJ

Kunden var Storstockholms lokaltrafik

Bakgrund: 2017 öppnades de två nya pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. Det är ett av de enskilt största infrastrukturella projekten i satsningen att förbättra framkomligheten i Stockholmsområdet.

Uppdrag: Inför öppningen fick vi i uppdrag att ta fram marknadsförings- och kommunikationsinsatser och valde då att dela upp projektet i tre delar; samhällsinformation, platsinformation och kampanj. Efter uppdraget slutförts gjordes en mätning på hur väl informationen nådde målgruppen, som visade att kännedomen stigit från 35% till 89%.

  • Samhällsinformation – 50%
  • Platsinformation – 25%
  • Kampanj – 25%

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se