Välj en sida

FÄRDTJÄNSTEN FOTOPRODUKTION

Kunden var Färdtjänsten

Bakgrund: Färdtjänsten är till för alla som är hindrade från att färdas i trafiken själva. Tidigare har färdtjänsten associerats till äldreomsorg och en stor del av målgruppen har känt sig exkluderade från det bildmaterial som funnits tillgängligt.

Uppdrag: Vi fick i uppdrag att uppdatera bildmaterialet och fotografera nya bilder till bildbanken, där fokus låg på att ta fram inkluderande bilder anpassade till hela målgruppen.

  • Strategi – 40%
  • Fotografering – 60%

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se