Välj en sida

SL KAMPANJ
”Uppfyller jag kraven?”

Kunden var Färdtjänsten

Bakgrund: Färdtjänsten tillhandahåller transport till dem som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsten tar årligen fram ett flertal broschyrer om verksamheten till deras resenärer. 

Uppdrag: Uppdraget från Färdtjänsten var att skapa en broschyr utifrån befintliga grafiska manualer. Syftet var att informera målgruppen om vilka riktlinjer som finns gällande bedömningen av vem som får tillstånd till färdtjänst. 

  • Print – 50%
  • Tillgänglig PDF – 50%

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se