Välj en sida

Projekt  
”BRA MÅLTIDER I SKOLAN”

Kunden var Livsmedelsverket

Bakgrund: Livsmedelsverket arbetar bland annat med att förmedla bra matvanor till befolkningen. Syftet med projektet ”Bra måltider i skolan” var att nå ut med information om hur Sveriges skolor bör arbeta med livsmedel.

Uppdrag: Vår uppgift var att ta fram en handbok med riktlinjer och tips som vi genomförde i form av en tryckt informationsfolder.

 

Bilder kommer snart.

  • Strategi – 60%
  • Print – 20%
  • Digitalt – 20%

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se