Välj en sida

SL PENDELTÅG TRAFIKLÖSNING

Kunden var Storstockholms lokaltrafik

Bakgrund:  År 2018 styrdes trafiklösningen om för Stockholms pendeltåg. Ändringen innebar ett helt nytt sätt att resa för resenärerna samt ett nytt system för de som jobbar med pendeltågen.

Uppdrag: Här jobbade vi med material både för internt och externt bruk. Uppdraget innebar att uppdatera redan befintligt material i SL:s trafik, såsom linjekartor och liknande, men även att ta fram nytt informationsmaterial till både personal för att upplysa om den nya trafiklösningen.

  • Strategi – 60%
  • Print – 20%
  • Digitalt – 20%

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se

Carlsöö & Co Communications AB 
Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm

+46 8 410 414 00
kontakt@carlsoo.se